ฝึกงานโปรแกรมเมอร์พิษณุโลก

เป้าหมายในการรับสมัครงาน/รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทเราเป้าหมายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พร้อมต่อการไปปฏิบัติงานจริงในอนาคต เราเชื่อมั่นในความคิดแปลกใหม่ของนักศึกษารุ่นใหม่ๆ เราจะมอบความรู้ทุกแง่มุมในการทำเว็บไซต์ให้กับนักศึกษาฝึกงานที่ต้องการ

 

ฝึกงานโปรแกรมเมอร์พิษณุโลกกับเราได้อะไร ?

นักศึกษาฝึกงานโปรแกรมเมอร์จะได้ศึกษาเทคโนโลยีการทำเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเรายังได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบต่างๆ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตามความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน

 

คุณสมบัตินักที่เหมาะสมกับการเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์

  • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS WordPress
  • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ MVC Framework
  • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, CSS
  • พร้อมศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

 

สนใจเข้าร่วมการฝึกงานสามารถส่งข้อมูลได้ด้านล่าง

ฝึกงานกับบริษัท เวิร์คไอเดีย ดีไซน์ จำกัด

ชื่อ*
นามสกุล*
อายุ*
ชื่อเล่น*
มหาวิทยาลัย*
สาขา*
ID Line (ถ้ามี)
เบอร์โทร*
Email*
ต้องการเริ่มวันที่
เลือกตำแหน่ง
เลือกสาขางาน
แนบเอกสาร (ถ้ามี) ชนิดไฟล์ PDF